Державна установа "Запорізький обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров'я України"

Приймальня (061) 283-17-00, e-mail: zpoblses@ukr.net

Вхід для користувачів

Швидкі посилання 

Анатолій Пономаренко: «Ми підійшли до удосконалення основної нормативної бази діяльності служби» (19/03/2013 08:14)

Голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головний державний санітарний лікар України Анатолій Миколайович Пономаренко взяв участь у черговому засіданні Правління Наукового товариства гігієністів України, на якому було заслухано питання: "Стан реформування Державної санітарно-епідеміологічної служби України".

У своєму виступі Голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України Пономаренко А.М. подякував членам Правління Наукового товариства гігієністів України за небайдужість до теми реформування системи державної санітарно-епідеміологічної служби України та повідомив наступні аспекти реформування Держсанепідслужби.            Згідно з Положенням про Держсанепідслужбу України, затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 400, для забезпечення виконання функцій Держсанепідслужби на регіональному рівні було передбачено створення її територіальних органів, а на місцевому рівні – відокремлених структурних підрозділів цих територіальних органів, керівники яких повинні виконувати повноваження головних державних санітарних лікарів відповідної адміністративної території.

Тому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року №1382 «Про утворення територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби» було створено 30 Головних управлінь Держсанепідслужби України, які є окремими юридичними особами, з яких 1 в АР Крим, 24 в областях, 2 в містах Києві та Севастополі та 3 на відповідному виді транспорту (водний, залізничний та повітряний).

З метою реалізації зазначеної постанови першого вересня минулого року було завершено всі необхідні заходи по формуванню територіальних органів Держсанепідслужби з граничною чисельністю 2500 державних службовців (у відповідності до вимог п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2011 № 1184 «Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади») та розпочато їх фінансування.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 № 1050 «Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби», розроблено та погоджено з МОЗ України структури Головних управлінь Держсанепідслужби України, які введені в дію з 02.01.2013 з граничною чисельністю працівників 7500, у тому числі 2500 державних службовців.

Держсанепідслужбою України 28.11.2012 затверджено статути та призначені виконуючі обов’язки державних установ - обласних лабораторних центрів Держсанепідслужби України, на яких покладено забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробовувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, затверджено штатні розписи з 02.01.2013 з граничною чисельністю працівників 22461 особа.

Підсумовуючи: з 01.01.2013 року перевірки суб’єктів господарювання здійснюють державні службовці Головних управлінь Держсанепідслужби України в областях, а лабораторні дослідження проводять фахівці лабораторних центрів.

На сьогодні порядок здійснення планових перевірок, в т.ч. Держсанепідслужбою чітко регламентовано ст. 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Передусім планові заходи контролю здійснюються відповідно до річних планів, які повинні затверджуватись органом держсанепідслужби до 1 грудня року, що передує плановому.

По-друге, планові перевірки повинні проводитись з визначеною періодичністю залежно від ступеня ризику від здійснення господарської діяльності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1405 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)».

Нову редакцію цих критеріїв затверджено Урядом восени минулого року, за якою більшість видів господарської діяльності відноситься до низького та середнього ступеня ризику і лише незначна їх кількість до високого ступеня ризику.

Це, насамперед, стосується тих суб’єктів господарювання, діяльність яких може призвести до виникнення та розповсюдження масових інфекційних та неінфекційних хвороб. Наприклад, діяльність пов’язана з наданням стаціонарної медичної допомоги, водопостачанням населення понад 100 тис. осіб, виробнича діяльність на якій задіяно понад 500 осіб тощо.

Водночас, цим документом зменшено кратність планових перевірок, яка складає для суб’єктів з високим ступенем ризику – один раз на рік, з середнім ступенем ризику – один раз на три роки, а з низьким – один раз на п’ять років. Такий підхід щонайменше вдвічі зменшить кількість наших перевірок, адже і штат наш, на жаль, скоротився.

Та й право на повернення в практику нагляду раптових перевірок прийдеться ще довго виборювати.

Адже, як Вам відомо, Верховною Радою України 23 лютого 2012 року було прийнято Закон України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Однак 16.03.2012 Президентом України зазначений Закон України не був підписаний, виходячи з такого, що ним передбачається вивести зі сфери дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» відносини, що виникають під час здійснення заходів державного санітарно-епідеміологічного нагляду, а наш базовий закон, не містить норм, які б визначали порядок, чітку і прозору процедуру здійснення перевірок та інших заходів контролю.

Але незважаючи на зазначені проблеми реформування системи державної санітарно-епідеміологічної служби, завдяки розумінню ситуації працівникам служби вдалося утримати санітарно-епідемічну ситуацію на звичайному рівні. І це при тому, що в минулому році була можливість виникнення ускладнень за рахунок зростання міграційних потоків під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012».

Завдяки вдало організованій міжвідомчій роботі, Україна увійшла до числа тих не багатьох розвинутих країн, які провели подібний масштабний форум, уникнувши групових випадків інфекційних захворювань.

Однак, після завершення основних кроків з адміністративної реформи, ми підійшли до дуже непростого, найбільшого і найвагомішого за обсягом роботи напрямку – це удосконалення основної нормативної бази діяльності служби.

І вже на квітень цього року ми запланували проведення розширеної колегії Державної санітарно-епідеміологічної служби України з питань нормативно-правового забезпечення діяльності служби.

Безумовно, не можна обминути і болючу для нас тему збереження, за будь-яких обставин, додипломної та післядипломної підготовки кадрів для потреб нашої служби.

Також дуже актуальною для нас є й підтримка наукової спільноти. Нещодавно на Президії Національної академії медичних наук ми пропонували підписати меморандум про співпрацю між службою та академію, а також створити лабораторію санітарної охорони території. Адже за останні роки в світі відзначається значний ріст надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я, що мають міжнародне значення.

19/03/2013 08:14


Архів по роках: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Прес-службаІсторіяНормативні документиЛабораторний центрДокументиЩо необхідно знатиГромадське здоров'яНаукові матеріалиПублічна інформація
Copyright © iC