Державна установа "Запорізький обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров'я України"

Приймальня (061) 283-17-00, e-mail: zpoblses@ukr.net

Вхід для користувачів

Швидкі посилання 

Повідомлення щодо порядку розподілу та використання місць санаторно-курортного лікування у санаторіях системи МОЗ України (12/06/2013)

На численні запити, які надходять від засобів масової інформації щодо порядку розподілу і використання місць санаторно-курортного лікування у санаторіях системи МОЗ України, повідомляємо:

З метою раціонального та ефективного використання ліжкового фонду санаторіїв власного підпорядкування Міністерство охорони здоров'я України щорічно готує План розподілу місць у них (далі - План розподілу). Кількість місць, виділених кожному регіону України, визначена на підставі потреби у цих місцях, яку подають МОЗ України регіони.

Відбір та направлення дітей диспансерної групи на санаторно-курортне лікування до санаторно-курортних закладів, які фінансуються з місцевих та державного бюджетів, здійснюється за місцем диспансерного нагляду у плановому порядку згідно з чергою, встановленою обласною (районною) санаторно-курортною відбірковою комісією, яка створена і функціонує у відповідності до наказу МОЗ України від 5 грудня 2008 року № 724 "Про затвердження Примірного положення про санаторно-курортну відбіркову комісію закладу охорони здоров'я" (СКВК), яка створюються при закладах охорони здоров'я і є постійно діючим органом.

СКВК веде облік хворих диспансерної групи, які потребують санаторно-курортного лікування, формує для надання до Міністерства охорони здоров'я АР Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (надалі - територіальні органи охорони здоров'я) щорічну заявку, проводить централізований медичний відбір хворих на санаторно-курортне лікування згідно з показаннями та протипоказаннями. Також СКВК здійснює контроль за їх обстеженням перед направленням на лікування, якістю оформлення медичної документації, своєчасністю скерування лікуючим лікарем хворого на санаторно-курортне лікування, за своєчасністю розгляду заяви хворого (батьків, або опікунів) щодо направлення на санаторно-курортне лікування згідно з чинним законодавством, а також веде облік щодо розподілу та видачі путівок на санаторно-курортне лікування, контроль за їх раціональним використанням. F3_12.06

З метою ефективного використання санаторно-курортних путівок до санаторно-курортних закладів, які фінансуються з місцевих та державного бюджетів, СКВК співпрацюють з головними лікарями санаторно-курортних закладів, розглядають звернення громадян з питань санаторно-курортного лікування та проводять відповідний аналіз. Періодичність засідань визначається головою СКВК, але не рідше одного разу на місяць.

СКВК здійснює відбір хворих за результатами комісійного огляду хворого та на підставі представлених лікуючим лікарем відповідних документів:

- виписка з медичної карти амбулаторного хворого (ф-025/о; для дітей - з історії розвитку дитини, ф-112/о) або з медичної карти стаціонарного хворого (ф-003/о);

- довідка для одержання санаторно-курортної путівки (ф-070/о) з рекомендацією профілю санаторно-курортного закладу.

Для дітей додатково необхідно представити: довідку про щеплення (ф- 063/о); характеристику з школи та виписку про підсумкові оцінки за навчальний період поточного року (для школярів при направленні їх на санаторне лікування під час навчального року).

СКВК несе відповідальність за належне здійснення відбору, своєчасне направлення хворих на санаторно-курортне лікування та правильне оформлення необхідної документації. Персональну відповідальність за організацію роботи СКВК, виконання покладених на СКВК завдань і здійснення нею своїх функцій несе голова СКВК. Контроль за якістю та ефективністю діяльності СКВК здійснює керівник закладу охорони здоров'я.

Медичні показання щодо направлення на санаторно-курортне лікування дітей із соматичними захворюваннями (крім хворих на туберкульоз) до санаторно-курортних закладів та термін їх лікування визначені Порядком направлення дітей на санаторно-курортне лікування відповідно до медичних показань в санаторно-курортні заклади (крім туберкульозного профілю), затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 січня 2009 року № 4, та відповідними Клінічними протоколами, затвердженими наказами Міністерства охорони здоров'я України.

Потреба в санаторному лікуванні хворих на туберкульоз та осіб із груп ризику визначається лікуючим лікарем (фтизіатром, дитячим фтизіатром стаціонару, диспансеру, кабінету) за місцем диспансерного нагляду відповідно до медичних показань. Процедуру відбору, направлення на санаторне лікування хворих на туберкульоз та осіб із груп ризику відповідно до медичних показань з метою забезпечення ефективності медичної реабілітації, тривалості та стійкості її результатів та процедуру видачі путівок до санаторіїв протитуберкульозного профілю, які перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України регламентовано Порядком направлення на санаторно-курортне лікування хворих на туберкульоз та осіб із груп ризику відповідно до медичних показань, затвердженим наказом МОЗ України від 30.04 . 2009 № 287.

При направленні хворого у віці до 18 років і старше на лікування, обов'язковим медичним документом, який видається йому на руки, являється "Санаторно-куротна карта" (Форма № 072/о), затверджена наказом МОЗ України № 302 від 27 грудня 1999 року "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)".

Перед заповненням санаторно-курортної карти лікар повинен переконатися, що:

- у хворого наявна путівка для санаторно-курортного лікування;

- путівка відповідає даним раніше рекомендаціям хворому при видачі "Довідки для одержання путівки" (Форма № 070/о) щодо основного та супутніх діагнозів захворювання, профілю санаторію (гастроентерологічний, кардіологічний тощо), виду лікування, сезону року та інших факторів (контрастність кліматогеографічних умов, місця проживання і курорту на термін дії путівки, важкість поїздки, пересадки, віддаленість);

- на момент звернення хворого для отримання санаторно-курортної карти він безпосередньо перед цим пройшов передбачений обов'язковий перелік обстежень, консультацій необхідних спеціалістів і за їх результатами та станом здоров'я, характером перебігу захворювання, його стадії і форми на даний час у нього немає відхилень, які можуть бути приводом до відмови у видачі санаторно-курортної карти згідно затвердженого переліку медичних показань та протипоказань для санаторно-курортного лікування. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 989 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1138" затверджено перелік платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, а саме: надання санаторно-курортних послуг (реалізацію путівок), перебування батьків разом з дітьми в дитячих санаторіях та надання їм послуг лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру.

Довідка

До мережі санаторно-курортних закладів системи управління Міністерства охорони здоров'я України належать санаторно-курортні заклади, підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України, які утримуються за рахунок державного бюджету, та санаторії, підпорядковані МОЗ АР Крим, управлінням (департаментам) охорони здоров'я обласних (міських) держадміністрацій і утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

На сьогодні - це 177 санаторно-курортних закладів, з числа яких 38 санаторіїв утримуються за рахунок державного бюджету та підпорядковані МОЗ, 139 санаторно-курортних заклади, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів.

Міністерству охорони здоров'я України підпорядковано 38 спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв:

- для лікування хворих на туберкульоз - 23 санаторії (13-для дорослих, 10-для дітей),

- для лікування дітей із соматичними та психоневрологічними захворюваннями - 12 санаторіїв та

- для лікування дітей із соматичними та психоневрологічними захворюваннями, а також хворих на туберкульоз, - 3 санаторії.

В санаторіях МОЗ України проводиться лікування дітей із захворюваннями системи кровообігу, нирок та сечовивідних шляхів, опорно-рухового апарату, сполучної тканини, шкіри, органів шлунково-кишкового тракту, органів зору, неспецифічними захворювання органів дихання, онкологічними та онкогематологічними захворюваннями, хворих дівчат на гінекологічну патологію, хворих на туберкульоз, та дорослих, хворих на туберкульоз.

У спеціалізованих (спеціальних) санаторіях протитуберкульозного профілю для дорослого населення отримують санаторне лікування хворі з неактивною формою перебігу туберкульозу із супутньою патологією, та діти із захворюванням на туберкульоз органів дихання, з позалегеневими формами туберкульозу, кістково-суглобовим туберкульозом, туберкульозом органів зору.

Прес-служба МОЗ України

12/06/2013


Архів по роках: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Прес-службаІсторіяНормативні документиЛабораторний центрДокументиЩо необхідно знатиГромадське здоров'яНаукові матеріалиПублічна інформація
Copyright © iC