Державна установа "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров'я України"

Приймальня (061) 224-06-88, e-mail: zpoblses@ukr.net

Вхід для користувачів

Швидкі посилання 

Хортицька районна санітарно-епідеміологічна станція м. Запоріжжя створена в 1996 році. Протягом 14 років фахівці забезпечують епідеміологічне та санітарно-гігієнічне благополуччя мешканців району. Завжди були та залишаються головними напрямки у виконанні пріоритетних завдань: послідовне впровадження в роботу програми соціально-гігієнічного моніторингу, системи оцінки ризику, активізація роботи по проведенню державної санітарно-епідеміологічної експертизи, оформленню реєстру; зміцнення матеріально-технічної бази СЕС, її технічного оснащення і програмного забезпечення; цілеспрямована робота по забезпеченню кадрами, підвищення кваліфікації співробітників, створення сприятливого іміджу і престижу служби; приведення діяльності СЕС до цілісної системи санепідзакладів міста, єдиних стандартів  і алгоритмів по забезпеченню санепідблагополуччя; систематизація нормативної і законодавчої бази, обґрунтування і регламентація об'єму нагляду; суворий контроль за виконанням заходів щодо програми «Поліпшення контролю виконавської дисципліни»; активізація роботи по участі СЕС в розробці місцевих, районних програм, взаємодія з відомствами і зацікавленими службами; забезпечення епідемічного благополуччя по зооантропонозним і внутрішньолікарняним інфекціям, туберкульозу; прозорість в діяльності держсанепідслужби, регулярне інформування населення через засоби масової інформації.

Хортицька райСЕС м. Запоріжжя здійснює державний санітарний нагляд на адміністративній території площею 11 тис. кв. км., забезпечуючи контроль за 460 об'єктами.

Кількість населення 118 тис. 999 чоловік, у тому числі дитячого населення (від 0 до 14) – близько 15 тис. чіл., що складає 12 %. Всього працюють в районі 70 тис. чоловік – 60 %, у тому числі на промислових підприємствах – 15 тис.

Аналіз тріади медико-демографічних показників: народжуваності (1150 дітей), загальної смертності і природного приросту за останні 5 років свідчать про збереження тенденції до зростання  народжуваності. Так, за останній п'ятирічний період показник народжуваності виріс з 7,8 в 2003 році до 9,5 в 2009 році, показник загальної смертності у порівнянні з минулим роком має все ж невелике зниження з 11,8 до 11,6. Показник  природного приросту – негативний і склав – 2,1.

Структура поширеності нозологічних форм залишається стабільною протягом декількох років. Найбільш поширеними є хвороби: системи кровообігу, органів дихання, системи травлення і ендокринної системи, новоутворення.

 Інтегрований показник, що характеризує стан здоров'я дитячого населення, розподіл на групи здоров'я свідчить, що питома вага здорових дітей I групи дещо знизилася, і складає 49 %, ІІ групи здоров'я – показник виріс до 42 %. Близько 8 % дітей віднесені до ІІІ групи здоров'я, кожна 16-та дитина – на жаль із стійкими хронічними захворюваннями.

Показник загальної захворюваності дитячого населення складає 1900 на тисячу, залишаючись, практично, на рівні 2008 року. У звітному році відзначаємо незначне зниження захворюваності дітей, які відвідують дитячі виховні установи, з 1370 до 1220 (за рахунок простудної групи захворювань). Захворюваність школярів зросла – показник склав 980 на 1000 з темпом приросту 30 %.

Всього простудними, інфекційними і паразитарними захворюваннями в 2009 році було уражено майже 17 % населення району, перехворіло – більше 20 тис. чоловік. Питома вага простудної захворюваності в загальній інфекційній склала близько 90 %.

У 2009 році рівень загальної інфекційної захворюваності залишився стабільним.

У сумі інфекційних захворювань відмічено зниження частоти захворювань по всіх нозологіях, за винятком гострих кишкових інфекцій, вітряної віспи. Так, в порівнянні з 2008 роком, сталося подальше зниження захворюваності сальмонельозом, краснухою, парентеральними вірусними гепатитами, скарлатиною, туберкульозом.

Професійний рівень співробітників дозволяє вирішувати поставлені завдання, що підтверджують показники діяльності як відносно об'єктів високого ступеня ризику, так і всіх об'єктів державного санітарного нагляду.

Всього за час існування Хортицької райСЕС  підготовлено 27 науково-практичних робіт, за цей час 4 роботи визнано найкращими на обласних науково-практичних конференціях.

Фахівцями установи виконано не малий обсяг роботи по гігієнічному вихованню населення і пропаганди здорового способу життя. Відповідно до програм гігієнічної підготовки декретованих контингентів в 2009 році пройшли навчання 2100 людини. Прочитано більше 170 лекцій і близько 3,5 тис. бесід, підготовлено 18 текстів лекцій, листівок, опубліковано 8 статей в обласних газетах.

Поліпшення кадрової забезпеченості, аналітичної діяльності, підвищення професійної відповідальності дозволить поліпшити якість роботи, підвищити її ефективність.

За кожним фахівцем райСЕС – професіоналом своєї справи – вирішення важливих питань профілактики інфекційних захворювань, профзахворювань, харчових отруєнь. Неоцінимо великий вклад у забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя, стабілізації рівня інфекційної і паразитарної захворюваності в районі завідувачки епідеміологічним відділом С.М. Кошель, помічників лікаря-епідеміолога Н.П. Гальченко, Рябовол І.О., ентомолога Грищук В.О., помічників лікаря-гігієніста С.Д. Голець, З.В. Остапенко., Аблятіфова Л.Ю., Дудко О.О. та  ін. фахівців, що прийняли заходи по забезпеченню виконання завдань за  показниками рейтингової оцінки діяльності СЕС, організаційної активності, об'єму держсаннагляду, підтримки благополучною санепідситуації на об'єктах високого ступеню ризику.

Прес-службаЦентр контролю та профілактики хворобІсторіяНормативні документиОбласний центр КПХДокументиЩо необхідно знатиГромадське здоров'яНаукові матеріалиПублічна інформація
Copyright © iC